Beton pürküji maşyn

Gysga düşündiriş:

Beton pürküji maşyn, iň az wagtyň içinde iň ýokary meýdany gurşap almagy üpjün edip, taslamanyň umumy öndürijiligini ýokarlandyryp, iň az gaýtalanma bilen üznüksiz akymy üpjün edýän pürküji tehnologiýasynda öňdebaryjy önümdir.beton pürküji maşyn köplenç pürsleri dökmek üçin ulanylýar ...


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Beton pürküji maşyn, iň az wagtyň içinde iň ýokary meýdany gurşap almagy üpjün edip, taslamanyň umumy öndürijiligini ýokarlandyryp, iň az gaýtalanma bilen üznüksiz akymy üpjün edýän pürküji tehnologiýasynda öňdebaryjy önümdir.beton pürküji maşyn, tizlendirijisi bilen garylan taýýar betony burunundan gurluşyk ýüzüne pyrlamak üçin ulanylýar.Burun turbanyň rozetkasyna oturdylýar we howa gysylýar we beton çykarylýar.Bu enjam ýokary ygtybarlylygy we ýokary beton pürküji netijeliligini we birmeňzeşligini gazanmak üçin ýokary hilli geýilýän bölekler, üýtgeýän süýşýän süýşüriji nasos, täze döredilen kamera ýoly we togalanýan korpus bilen işlenip düzülendir.

Beton pürküji maşyn iň köp import edilýän guraldyr, pürküji diwary ulanyp, betony garyşdyryp bolýar, köp meýdany ulanyp bolýar, pürkmek funksiýasyny we garyşyk funksiýasyny biri-birinden aýyrýar, sebäbi senagat önümçiligini ulanýar, şonuň üçin onuň hilini üpjün etmeli islege görä garyşyk tizligi we pürküji tizligi özleşdiriler.

SAIXIN markaly beton pürküji maşyn gowy hilli hereketlendirijini ulandy, uly motor zawodyndan satyn alýarys we beton maşyny satyn aljak bolanyňyzda ähli bölekler hilini üpjün eder, haýyş edýäris, biziň bilen habarlaşyň we size bäsdeşlik bahasyny bereris.

Nasos görnüşi: nurbat nasoslary
Motor: DC çotgasyz motor
Naprýa .eniýe: 380 V.
Kuwwaty: 5 KWt
Iň ýokary akym: 30L / min
Iň ýokary basyş: 50 KG
beýikligi: 50 M.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary