Magnitleri salyň

 • Magnetic Steel Chamfers

  Magnit polat kameralar

  Magnit polatdan ýasalan zolaklar, beton pudagynda kyn şertlerde ulanyldy.Siňdirilişi sebäpli, dürli çukurlary we bezeg nagyşlaryny ýasamak üçin platformanyň islendik ýerinde berk we takyk ýerleşdirilip bilner.Magnit syýahatyň saklaýjy güýji berk we takyk kesgitlener ýaly güýçli, gymyldamaz we deformasiýa edilmez.Öňünden beton öndürmekde ulanmak amatly.Islegleriňize görä öndürip bileris.Magnit bilen deňeşdiriň ...
 • Inserted Sockets Magnets SX-CZ50 Precast Concrete Embedded Threaded Bushing Magnet

  Goýlan rozetkalar magnitleri SX-CZ50 çaklama beton oturdylan sapakly magnit

  Önümiň beýany SX-CZ50, beton önümçiliginde oturdylan sapakly gyrymsylyklary düzetmek üçin niýetlenendir.Içerki bölekleri düzetmek üçin SAIXIN magnit goýuň, magnit bölekleri süýşmekden we süýşmekden goraýar.Önümlerimiz çydamly, tygşytly, ulanmak aňsat we täsirli.Magnit gurnamalar üçin ölçegler, örtügiň hili, saklaýyş güýji ýaly faktorlar gaty möhümdir.Biraz kemçilik bilen hem onuň işine täsir edip biler.Biz muňa doly düşünýäris ...
 • Rectangle Electrical-box Fixing Magnet Precast Concrete Embedded Electrical-box Magnets

  Göni gönüburçly Elektrik gutusy Magnit çaklaýjy beton oturdylan elektrik guty magnitleri

  SXY-7174 gönüburçly Elektrik gutusy Magnit çaklaýyş beton oturdylan elektrik guty Magnit Ningbo Saixin Magnetic Technology Co., ltd.Öňünden beton pudagy üçin magnit armaturasynda doly çözgütler bilen meşgullanýar.Prastast beton önümçilik prosesinde dürli bölekleri preast beton elementlerine ornaşdyrmalydyrys.Wagtyňy, çykdajylaryňy we işlemegiň aňsatlygyny tygşytlamak üçin magnit düzediş önümlerimiz dizaýn edildi.SXY-7174 Taýland belligi üçin ýöriteleşdirilen elektrik guty magnitidir ...
 • Rubber Triangular Magnetic Chamfer Strip 8X8mm/10x10mm/15x15mm/20x20mm

  Kauçuk üçburçluk Magnit Çamper zolagy 8X8mm / 10x10mm / 15x15mm / 20x20mm

  Kauçuk Magnit Çamfer zolaklary, eger ýapyklygyň dizaýny ýok bolsa, olary aňsatlyk bilen emele getirip bilersiňiz.Polat magnit zolagy bilen deňeşdiriň, rezin magnitli zolak has ýeňil we togalanyp bilýär, şonuň üçin önümçilikde ulanmak has amatly price Bahasy polat kameradan has arzandyr.Simpleönekeý önümçilik sebäpli gurşun wagty has gysga.Adaty ululygy: 8 * 8mm, 10 * 10mm, 15 * 15mm, 20 * 20mm Haýyş boýunça ýörite ululyk bar!Kauçuk magnit kamera zolagy biz ...
 • Lifting Anchor Magnets

  Gämi magnitlerini götermek

  Bu önümiň diametri 78 mm, neodiminiň demiriniň güýçli magnit güýji bolan metal materialdan ýasalan, fiksatoryň aşaky sorulmasy 2,5T göteriji labyr üçin amatly 180 kg ýetip biler.Aslynda, şekili we magnit güýjüni sazlap bileris, şonuň üçin 1,3-5T labyrdan gabat gelip biler.Gözlegiňize hoş geldiňiz, gowy hyzmat berip bileris Bu önümler zawodymyzyň ajaýyp önümleri, magnit önümlerini öndürmäge ökdedik.Gurluşyň käbir maglumatlary bilen tanyşdyryp bilerin.Sen ...
 • 86# Electrical-Box Insert Magnet Precast Concrete Embedded Electrical-box Fixing Magnets

  86 # Elektrik gutusy Magnit çaklamasy beton oturdylan Elektrik gutusy Fiksirleme Magnitleri

  Önümiň beýany SXY-7172 elektrik guty magnitleri, öňünden beton öndürenimizde paneldäki deşigi ýasamak üçin niýetlenendir.Öňünden beton pudagynda SAIXIN elektrik gutusy magnitleri ulanyldy.Önümlerimiz, prastast pudagy üçin uzak möhletli ygtybarlylygy we tygşytly çözgütleri hödürleýär.Baý tejribelerimiz bilen islendik görnüşe diýen ýaly ýetip bolýar.Elektrik gutularyny aňsat salmak we aýyrmak, işleriň netijeli we tertipli bolmagyny üpjün edýär.Bir gezek ...
 • Manufacturer Precast Concrete Ball-head Lifting Anchor Magnet

  Öndürijiniň çaklama beton top kellesi göteriji labyr magnit

  SX-CZ015 seriýasy demir materialdan işlenip, ýokary öndürijilikli magnitler bilen enjamlaşdyrylyp, top göteriji labyrlary üpjün etmek üçin ýokary güýç ulgamyny üpjün edýär.Magnit üstü poslama we zeperlerden goraýar.Gämi durnuklaşdyrmak üçin rezin möhürleri ulanmagy talap edýär.1.3T, 2.5T & 5T elýeterli.Şeýle hem islegleriňize görä öndürip bileris.SAIXIN goýmak magnit seriýasy, praston betonyň dürli oturdylan bölekleri üçin dizaýn we işlenip düzüldi.Prekast beton önümi wagtynda ...
 • Round Electrical-Box Insert Magnet Precast Concrete Embedded Electrical-box Fixing Magnets

  Tegelek elektrik gutusy Magnit çaklamasy beton oturdylan elektrik gutusy fiksirleme magnitleri

  SXY-7173 elektrik guty magnitleri, öňünden beton öndürenimizde, tegelek elektrik gutusy üçin paneldäki deşigi ýasamak üçin niýetlenendir.Öňünden beton pudagynda SAIXIN elektrik gutusy magnitleri ulanyldy.Önümlerimiz, prastast pudagy üçin uzak möhletli ygtybarlylygy we tygşytly çözgütleri hödürleýär.Bu önümiň materialy gaty neýlon we oňat hilli magnit ulanylýar, bu kesgitlenen görnüş we ululykdyr, şonuň üçin islegiňiz ony sazlamaly, çyzuw ýa-da nusga almak bize aňsat ...
 • Professional Manufacturer Precast Concrete Insertion Ball-head Lifting Anchors Magnets

  Professional öndürijiniň çaklama beton goýulmagy Top kellesi göteriji labyr magnitleri

  SX-CZ016 özleşdirilen, demir materialdan işlenip, ýokary öndürijilikli magnitler bilen enjamlaşdyrylan, top göteriji labyrlary üpjün etmek üçin ýokary güýç ulgamyny üpjün edýär.Magnit üstü poslama we zeperlerden goraýar.Gämi durnuklaşdyrmak üçin rezin möhürleri ulanmagy talap edýär.2.5T elýeterli.Şeýle hem islegleriňize görä öndürip bileris.SAIXIN goýmak magnit seriýasy, praston betonyň dürli oturdylan bölekleri üçin dizaýn we işlenip düzüldi.Öňünden beton önümçilik wagtynda ...
 • Electronic Box Fixing Magnet System Insert Fixing Magnets for Precast Concrete

  Elektron guty düzediji magnit ulgamy, çaklama beton üçin berkitme magnitlerini salyň

  SXY-7171 Oktagon Elektrik gutusy Dikeldiji Magnit Beton Gurnalan Elektrik gutusy Magnit SAIXIN elektrik gutusy magnitleri beton beton pudagynda ulanyldy.Önümlerimiz, prastast pudagy üçin uzak möhletli ygtybarlylygy we tygşytly çözgütleri hödürleýär.Baý tejribelerimiz bilen islendik görnüşe diýen ýaly ýetip bolýar.Elektrik gutularyny aňsat salmak we aýyrmak, işleriň netijeli we tertipli bolmagyny üpjün edýär.Güýçli magnit ýerinde bolansoň, goýulýar.Süýşmek ýok, ...
 • Precast Concrete Embedded Corrugate Pipe Fixing Magnets

  Çaklama beton oturdylan gasyn turbalary berkitmek magnitleri

  Öňki beton önümçiliginde korrupsiýa turbalaryny düzetmek üçin.Isleg boýunça ýörite ululyklar bar!SAIXIN goýmak magnit seriýasy, praston betonyň dürli oturdylan bölekleri üçin dizaýn edildi we işlenip düzüldi.Öňünden beton öndürmek prosesinde dürli wyklýuçatel deşiklerini, üýşmeleň deşiklerini we birikdiriş ýa-da göteriji rozetkalary ýerleşdirmeli.Içerki bölekleri düzetmek üçin SAIXIN magnitleri goşup, magnit bölekleri süýşmekden we süýşmekden goraýar.Önümimiz çydamly, tygşytly, ulanmak aňsat we täsirli ...
 • PVC Sealing Section Insert Magnet Precast Concrete Insert Fixing Magnet

  PVC möhürleme bölümi Magnit çaklamasy beton goýmak Fiksasiýa magnitini salyň

  SAIXIN markasy SXZ-110 möhürleýji bölüm goýmak magnit, öňünden beton öndürenimizde möhürleme bölümini düzetmek üçin niýetlenendir.Bu element uzak wagtlap ulanylyp bilner we aňsatlyk bilen işleýär, şonuň üçin diwar panelleri ýasalanda çykdajylary tygşytlap bileris.Biri ýerleşdirilen, platforma gaty berk ýelimleýji güýç bilen berk ýapyşýar, süýşmeýär.ululygymyzda D150, D110, D75, D45 we ş.m. bar, önümiň ortasynda nurbat, galyň neýlon bilen aýlanýandygyny görüp bileris, elbetde, ähli önümler c kabul edýär ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2