Beton maşyn

  • Cleaning Machine

    Arassalaýjy maşyn

    Magnit guty arassalaýjy maşyn, magnit guty maşynyny çalt arassalamakda ýöriteleşendir, magnit gutusyny arassalamak we dürli ululyklara we modellere uýgunlaşmak gaty amatly.Powerokary güýçli hereketlendirijileri we ýokary hilli enjamlary ulanýarys.Şonuň üçin uzak wagtlap ulanylýan magnit gutusy ýüzüni tekizläp, derrew ulanyp bolýar.Magnit guty arassalaýjy maşyn gowy hilli hereketlendirijini ulandy, takmynan 1,5 KW we bu enjam dürli görnüşli ýapyş magnitine gabat gelip biler ...
  • Concrete Spraying Machine

    Beton pürküji maşyn

    Beton pürküji maşyn, iň az wagtyň içinde iň ýokary meýdany gurşap almagy üpjün edip, taslamanyň umumy öndürijiligini ýokarlandyryp, iň az gaýtalanma bilen üznüksiz akymy üpjün edýän pürküji tehnologiýasynda öňdebaryjy önümdir.beton pürküji maşyn, tizlendirijisi bilen garylan taýýar betony burunundan gurluşyk ýüzüne pyrlamak üçin ulanylýar.Burun turbanyň rozetkasyna oturdylýar we howa gysylýar we beton çykarylýar.enjam e ...