Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Ningbo Saixin Magnetic Technology Co., Ltd.2008-nji ýylda esaslandyrylan Ningbo Solution Magnet Co., Ltd. kompaniýasyndan alnan.Ningbo Lishe halkara howa menzilinden bary-ýogy 2 km uzaklykda.Hytaýda praston beton magnit berkitme önümleriniň ilkinji hünärmen öndürijisi hökmünde kompaniýamyzyň kämillik ýaşyna ýeten gözleg topary we ösen doly göwrümli önümçilik enjamlary bar.Önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we dünýädäki beton zawodlary üçin el bilen işlemegi azaltmak üçin, beton beton senagaty üçin magnitli düzedişde doly çözgütler bilen meşgullanýarys.

Biziň kompaniýamyz SAIXIN markasynyň ýapylýan magnit gutusy we adapteri, magnitli ýapyklygy, magnit kamerasy we beton oturdylan bölekleri magnitli armatura öndürmekde ýöriteleşendir.Güýçli tehniki güýjümiz, önümiň ajaýyp hili, önümlerimiziň köpüsi Hytaýyň milli patentlerini alýar.Şu wagta çenli müşderilerimiz Eastakyn Gündogara, Awstraliýa, Russiýa we Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. ýaýrady. Içerki satuw ulgamy 30-dan gowrak şäheri we welaýaty öz içine alýar, biz 1000-e golaý beton zawodlary üçin ýöriteleşdirilen önümleri we hyzmatlary hödürleýäris. ýurtda we daşary ýurtda.Müşderilerimize Hytaý Gurluşyk Ylym we Tehnologiýa Co., Ltd., Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd.Magnit berkitme pudagyndan Hytaý beton we sement önümleri birleşiginiň (CCPA) ýeke-täk agzasy hökmünde kompaniýamyz Zhejiang ykdysady kanaly we prefabrik gurluşyk tory (www.precast.com.cn) we abraýly metbugat bilen köp söhbetdeşlik aldy. bazardan ýokary öwgä eýe boldy.

Saixin zawodyna gezelenç

Hil we ösüş

2008-nji ýyldan bäri preast beton üçin ýapyk magnitleri we magnit gurnamalaryny dizaýn edýäris we öndürýäris. Bu ugurda baý tejribelerimiz bar we ýokary hilli standartlarymyz bar.Biz ýokary hilli önümler bilen üpjün edýäris, ýöne Germaniýa ýa-da beýleki markalar bilen deňeşdirilende bäsdeşlik bahasy bilen.Müşderilerimiz dünýäniň dürli künjeginde, esasanam Eastakyn Gündogardan, Awstraliýadan, Günorta Amerikadan, Russiýadan we Günorta Gündogar Aziýadan, deslapky gurluşyk çalt ösýär.

Ösýän ýurtlaryň köpüsinde gurluşygyň senagatlaşmagyny ösdürmek bilen bir hatarda, kompýuter pudagynda magnitli enjamlar giňden tanaldy we önümçilikde ulanyldy, magnit komponentleri boýunça tejribämizden we taýýar gurluşyk pudagyny goldamak tejribämizden peýdalanyp, eýýäm hyzmat edip başladyk. köp sanly belli beton elementleri öndürýän zawodlar.

Bäsdeşlik artykmaçlygy

OEM hyzmatlary berilýär
Eksport gatnaşygy: 31% - 40%
Iş görnüşi: öndüriji, hyzmat
Hil şahadatnamasy: CE, ISO9001, ISO14000, FDA, RoHS
Esasy eksport bazarlary: Demirgazyk Amerika, Günbatar Europeewropa, Gündogar Europeewropa, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Gündogar Aziýa, Orta Gündogar, Okeaniýa, Afrika
Esasy müşderi (ler): XL precast, SANY, CGPV INDUSTRIAL BILDING SYSTEM SDN BHD (Malaýziýa), RoyalMex, Dextra Manufacturing Co.