Lifting we birikdiriş esbaplary

 • Lifting Anchor

  Gämi götermek

  SAIXIN ýokary derejeli polat / poslamaýan polatdan ýokary göteriji labyr öndürdi.Göteriji labyr, beton beton üçin adaty göteriji labyr ulgamy.Ansat we çalt uniwersal baş baglanyşyk beton paneli ýa-da beton örtügini götermek we daşamak üçin ulanylýar.uzynlygy müşderiniň islegi boýunça ýasalýar we dürli güýç we agram laýyk gelýär.Synag geçirenimizde bu önümleri dizaýn etmek üçin 4 esse howpsuzlyk faktory bar.Diňe ökde metal ulanýarys ...
 • Thermal Insulation Connector

  Malylylyk izolýasiýa birleşdirijisi

  Malylylyk izolýasiýa birleşdirijisi SAIXIN izolýasiýa birleşdirijileri ýokary dartyş, gyrkym we egilme güýji, uly elastik modul, oňat çydamlylyk, ajaýyp aşgar garşylygy, gaty pes ýylylyk geçirijiligi we her düzüliş dizaýnynyň howpsuzlyk faktory bolan ýokary güýçli süýümli birleşme materiallardan ýasalýar. ygtybarly we ygtybarly 4.0-den gowrakdyr.Önümleriň işine aşakdaky ýaly ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris: Pultrusion prosesi, ikitaraplaýyn ulanylýan birleşdirilen profilleri yzygiderli ýasamagyň bir usuly ...
 • Lifting Clutch

  Klaç götermek

  SAIXIN ýokary derejeli polatdan göteriji debriyaç öndürdi, göteriji debriyach ýörite inçe beton paneli götermek ulgamyna ulanyp biler.Göteriji debriyaj göteriji labyryň dürli ululygyna gabat gelýär. Göterijiniň iki sferasy biri-birine dişlenýär, ýa-da göteriji labyryň sferik kellesini döwmek aňsat.Bu göteriji debriya products önümlerini dizaýn etmegiň esasy sebäbi.Productshli önümler milli ülňülere laýyk gelýär, zawodymyzy we önümlerimizi barlap bilersiňiz, debriyaj göterijisiniň ýokary hilini üpjün edip bilersiňiz ...